Meny

 

Kontakt:

Wenche Marseliussen

Tlf 416 16 160

wenche@snhh.no

 Sentrum Næringshage

Samarbeidspartnere:

MON Mosjøen og omegn næringsselskap KF

 
 

 Helgeland Kraft

 

 

 

Foredrag 2008

 

Henrik Aase
Humor og arbeidsglede som
inspirasjonskilde i hverdagen

Alle mennesker trenger litt påfyll fra tid til annen. Det er ikke alltid like lett for en leder eller kollega å drive frem den rette entusiasmen rundt ting man arbeider med og snakker om hele året. Medarbeidere vet kanskje hva de burde ha gjort og hvilke krav de må innfri, men det er ikke alltid like lett å ta tak i utfordringene.


Henrik Aase er suveren når det gjelder å begeistre og engasjere sine tilhørere. Hans meget humoristiske forelesningsform gir i tillegg til faglig bredde og utpreget evne til å skreddersy innholdet til kundens situasjon, svært gode resultater på både kort og lang sikt.

 

Erik Thorstvedt
Kan vi lære noe av menn i korte bukser?

I sine foredrag er Erik Thorstvedt opptatt av lagbygging, motivasjon og selvledelse. Her deler han sitt syn på lederskap og «coaching», uten å presentere noen fasitløsninger. Med fotballens logikk og lagarbeid som bakteppe snakker han muntert og inspirerende om hvordan vi best mulig kan prestere innenfor hvert vårt felt – med de menneskene vi til enhver tid er sammen med. Gjennom Tufte-serien lærte han at når alle gjør sitt beste ut fra egne forutsetninger, så fungerer fellesskapet. Selvrespekten er det viktigste; når folk får lov å være seg selv styrker det selvbildet. Spørsmålet er rett og slett om det er mulig å lære noe av menn i korte bukser?

 

Anette Sagen
Veien til toppen og livet i suksess

er vår egen skihopper fra Vefsn. Hun er en av de beste kvinnelige skihoppere gjennom tidene. Hun vakte stor oppsikt i media vinteren 2004 da hun ikke fikk hoppe skiflyvning i Vikersundbakken til tross for sine gode resultater i internasjonale konkurranser. Striden sto om hvorvidt kvinner i det hele tatt er skikket til å hoppe i så store bakker, selv om mange av kvinnene slo flere menn Til slutt endte det likevel med at jentene fikk hoppe i Vikersund og 5. mars 2004 hoppet Sagen 174,5 meter – det lengste en norsk kvinne har hoppet på ski.


Vandrer du i Sjøgata i Mosjøen vil du finne en rød strek i gata – like langt som Anettes suksesshopp i Vikersund, malt i nattens mulm og mørke – av kreative sjeler… Anette Sagen har kalt sitt foredrag «Veien til toppen og livet i suksess» – vi gleder oss.

 

Marit Selbæk
Konferansier

kom som nyutdanna lærer til Mosjøen i 1993. Jobber til daglig ved musikklinja, Mosjøen vg. skole. Har i tillegg i snart 10 år hatt halv stilling som «barne-og ymsearbeider» i Frelsesarmeen i Mosjøen. Det innebærer bl.a å være leder for diverse barnesang- og korgrupper fra unger 3 mnd t.o.m. 6. klasse.


På freelans-sida går det mye tid med til sang, som er hovedinstrumentet. Marit har vært aktivt involvert i mange små og store musikkprosjekter på Helgeland de siste år, spesielt forstillinga «Tenne på Musikk». Marit har heldigvis en tendens til å «være der ting skjer», hun er rett og slett en kulturpersonlighet, og har også tidligere vist seg som en utmerket konferansier. Når hun nå entrer scenen som Lydiadagens konferansier – så gleder vi oss!

 

Marianne Myrnes Steinrud
Matkultur, kulturmat og lunsj

Marianne presenterer sin egen bedrift Vikgården Landhandel og Kaffebu, et «nyskudd» innenfor kulturbasert næringsutvikling. Hun gir oss først en innføring i småskalamat fra Helgeland, deretter serverer hun spennende smakebiter av nettopp Helgelandsmat til lunsj i Kulturhuset på Lydiadagen.

 

Malin Arntsen
Løvetann..., ugress eller...

driver i dag Klokkergården Kystturisme AS og Svartisen AS. Malin er født og oppvokst på Rødøya, utdannet hjelpepleier, satset på turisme for 10 år siden, og har bygd seg opp stein for stein. Arntsen fikk Næringsprisen for kvinner i Nordland 2005. I komiteens begrunnelse heter det at «Malin Arntsen har tross sin unge alder allerede utmerket seg som en erfaren bedriftsleder. Hun startet sin egen bedrift på heimplassen for åtte år siden da hun brukte et år på å restaurere Klokkergården på Rødøya. Gjestgiveriet med gjestebåthavn er i dag et attraktivt turistmål og blir betraktet som en perle på Helgelandskysten». Bl.a. ble gjestehavna i fjor – av Dagbladet – kåret som den tredje beste i Norge. Foredraget sitt har hun gitt den spennende tittelen «Løvetann… ugress eller…».

 

Gled dere!

web: info helgeland | mediebyraaet